1: vào ngày 21-04-2015 · ẩn danh Thêm yêu thích

"Người mình yêu thì không đủ tốt để làm liều, người yêu mình thì mình ko đủ yêu để nhắm mắt đưa chân :))"

Cái định mệnh cuộc đời

Tổng số bình luận : 0

Bình luận không có nội dung sẽ không được đăng !
②Chọn một biểu tượng:

Xem tất cả icon thỏ bựa
Xem tất cả icon onion

Thêm mới