1: vào ngày 09-04-2015 · ẩn danh Thêm yêu thích

Muốn dùng một ly Latte chuốc cho em say -
Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút -
Cảm giác yêu thầm này em không hiểu được đâu -
Người sớm đã có đôi như em vĩnh viễn không bao giờ hiểu được

Tổng số bình luận : 1

2: 19 giờ trước · ẩn danh
http://tamtrangvl.com/style/images/3.gif
Bình luận không có nội dung sẽ không được đăng !
②Chọn một biểu tượng:

Xem tất cả icon thỏ bựa
Xem tất cả icon onion

Thêm mới