1: vào ngày 01-07-2017 · ẩn danh Thêm yêu thích

Chợt nhận ra:
* Bây giờ mỗi khi mình buồn.
* Chẳng thể nhắn tin cho ai để tâm sự.
* Chỉ online lặng lẽ đọc stt.
* Viết và copy những stt giống tâm trạng của mình.
* Tự kỉ à ?...
Không hẳn là thế..
* Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Tổng số bình luận : 1

2: vào ngày 2017-09-21 · ẩn danh
nội dung sẽ không được đăng
Bình luận không có nội dung sẽ không được đăng !
②Chọn một biểu tượng:

Xem tất cả icon thỏ bựa
Xem tất cả icon onion

Thêm mới