1: vào ngày 26-11-2016 · ẩn danh Thêm yêu thích

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ CÓ MỘT NGƯỜI ĐẾN..
ÔM BẠN CHẶT ĐẾN NỖI..
TẤT CẢ NHỮNG MẢNH VỠ TRONG TIM BẠN, SẼ TỰ ĐỘNG LÀNH LẠI...

Tổng số bình luận : 2

2: vào ngày 2016-12-02 · ẩn danh
'''
3: vào ngày 2016-12-04 · ẩn danh
aaccc
Bình luận không có nội dung sẽ không được đăng !
②Chọn một biểu tượng:

Xem tất cả icon thỏ bựa
Xem tất cả icon onion

Thêm mới